Konto Ideabank - otwórz i zyskaj nawet 1420 zł premii

 

Czy dziecku można wyrobić dowód osobisty?
Tak.
W niektórych przypadkach jest to nawet konieczne.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie pierwszego dowodu osobistego.
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm.
3. Inny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński).
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński);
6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta - w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Kierując się oszczędnością czy brakiem czasu na pójście do fotografa możemy przygotować zdjęcie paszportowe w domu. Ponieważ fotografia jest i tak czarnobiała w dokumentach, w małej skali więc nie musi być super artystyczna, ba nawet u niektórych wyjdzie lepiej niż studiu fotograficznym.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest taki sam dla całej Polski. Jedynym miejscem różniącym poszczególne miasta jest pole wypełniane ręcznie dotyczące Urzędu gdzie składamy wniosek. Formularz wniosku znajduje się poniżej.

Poniższy tekst jest poradnikiem  osoby, która dokonała wymiany - dowód osobisty wymiana. Dowód osobisty wymaga wymiany co 10 lat, są jednak od tego odstępstwa w przypadku dzieci (5 lat) oraz osób starszych, które mogą się starać o bezterminowe.

wykonanie zdjecia do dowodu osbistegoWykonanie zdjęcia do dowodu osobistego nie jest trudne.

Na początku wymaga trochę podstawowych informacji o technice, sprzęcie, i sposobie ustawienia osoby przed obiektywem. Jeżeli raz spróbujesz, zawsze będzie Ciebie ciągnęło do robienia zdjęcia samemu ponieważ oszczędzasz pieniądze (całkowity koszt około 2złoty), czas nie musisz chodzić do fotografa, elastyczność (robisz kiedy chcesz), a nabyte umiejętności przybliżają ciebie do tytułu profesjonalnego fotografa.

Poniższy mały poradnik jest tak napisany aby każdy był wstanie wykonać fotografie, profesjonaliści mogą być urażeni odbieraniem „chleba”, oraz zbulwersowani że każdy może zrobić coś co było „wiedzą tajemną”, ale promujemy open innowacyjne rozwiązania. Cały proces możemy podzielić na kilka etapów: