Na początku roku 2015 miały wejść  w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, jednak termin przesunięto na pierwszego marca.  Podczas tego trzymiesięcznego okresu przejściowego równolegle będą wydawane dowody nowego i starego typu. W myśl nowych przepisów utworzony zostanie elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gminy, dzięki temu wniosek będzie można złożyć w dowolnej gminie na ternie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Możliwe będzie też przesłanie wniosku drogą elektroniczną.

Przed 19. stycznia 2013 roku każdy kto chciał się ubiegać o prawo jazdy musiał po szkoleniu, a przed egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (lub w przypadku Gdyni – Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego) złożyć komplet dokumentów  m. in. fotografie; orzeczenie lekarskie; wniosek o wydanie prawa jazdy; zgodę rodziców, jeżeli jest ona wymagana; kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli już jakieś posiadamy.

Miło nam poinformować, że poprzez portal można sprawdzić, obrobić a przede wszystkim zamówić zdjęcie które odbierzmy w skrzynce pocztowej jako list.