Legitymacja szkolna jest nie tylko dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły, ale jeżeli uczeń nie posiada dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Warto więc zadbać o dobrej jakość zdjęcie.

Legitymacja najczęściej kojarzy się nam z legitymacją szkolną, ale przecież oprócz legitymacji szkolnych są też legitymacje studenckie, służbowe – przy czym inny format mają legitymacje nauczycielskie, służb policyjnych, straży pożarnej. Czy to oznacza, że zdjęcia do tych dokumentów również mają odmienne wymogi?

Zamówienia zdjęć z zagranicy

Już dzisiaj możesz zamawiać zdjęcie z wysyłką zagraniczną. Aby zamówić zdjęcia z wysyłką do krajów europejskich takich jak: Monako, Malta, Watykan, Holandia, San Marino, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Liechtenstein, Włochy, Szwajcaria, Andora, Luksemburg, Czechy, Mołdawia, Dania, Słowacja, Francja, Węgry, Portugalia, Albania, Serbia, Słowenia, Austria, Rumunia, Turcja, Ukraina, Grecja, Macedonia, Chorwacja, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Litwa, Irlandia, Czarnogóra, Białoruś, Łotwa, Estonia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Rosja, Kazachstan, Islandia), oraz innych krajów nienależących do wspólnoty UE.