Aby uzyskać numer ISSN dla publikacji ciągłej wydawca powinien się zwrócić do Narodowego Ośrodka ISSN o nadanie numeru ISSN. Wystarczy tylko przesłać na adres instytucji wypełniony wniosek o nadanie numeru ISSN wraz z odpowiednimi załącznikami. Nadanie numeru ISSN jest bezpłatne.

biznes plan czsopismaSkoro istnieje tak duża liczba ładnie wydawanych czasopism kolorowych to czy oznacza to, że robienie czasopisma jest bardzo opłacalne. Dlaczego tak dużo tytułów znika z rynku? Czy jest to wina małej rentowności przy takiej liczbie konkurencyjnych tytułów? Postaramy się  to sprawdzić biznesowo.

 

Przystępność drukowania sprawiają że coraz większa ilośc pojawia się gazetek lokalnych.  Małe wydania z ściśle określone grupą docelową mają duży odbiór. Mówimy tu o osiedlówkach, gazetkach parafialnych, kółek zainteresowań, informatorów. (nie mówimy o ulotkach super marketów).

dystrybucja-czasopismaKażde dobre czasopismo jest skierowane do określonej grupy czytelników. Dystrybucja czasopisma, jego nakład i poczytność bezpośrednio wpływają na cenę sprzedawanych reklam. W tym artykule postaramy się przedstawić w jaki sposób sprawić, aby czasopismo skutecznie docierało do czytelników i było dobrze przez nich przyjmowane.