Na początku roku 2015 miały wejść  w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, jednak termin przesunięto na pierwszego marca.  Podczas tego trzymiesięcznego okresu przejściowego równolegle będą wydawane dowody nowego i starego typu. W myśl nowych przepisów utworzony zostanie elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dostęp do niego będą miały urzędy gminy, dzięki temu wniosek będzie można złożyć w dowolnej gminie na ternie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Możliwe będzie też przesłanie wniosku drogą elektroniczną.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia – ten będzie ważny 5 lat.

 

 

Zdjęcie

 

Stary typu dowodów osobistych – wydawany do 1.03.2015

Fotografia powinna być aktualna, wymiary to 3,5cm na 4,5cm.

Powinno być zrobione:

  • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
  • w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

 

Nowy typ dowodów osobistych

Fotografia nie powinna być starsza nie niż 6 miesięcy i musi umożliwiać identyfikację osoby aplikującej. Wymiary i format zdjęcia pozostaną niemal takie same jak dotychczas 3,5cm na 4,4cm, jednak zmienią się wymogi co to samej fotografii.

Zdjęcie do dowodu osobistego powinno być kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości i na jasnym tle. Powinno być zrobione:

  • na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  • twarz nie może być przesłonięta włosami,

W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria:

  • szkła nie przyciemnione,
  • ramka nie może zasłaniać żadnej części oka,
  • nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.

W przypadku osób noszących religijne nakrycia głowy:

  • broda, czoło i obydwa policzki muszą być wyraźnie widoczne,
  • nie mogą występować na twarzy cienie spowodowane nakryciem głowy.

Innymi słowy musi spełniać wymagania zdjęcia do paszportu.

 

Jak faktycznie wygląda wydawanie dowodów i czy w naszym urzędzie miasta  lub gminy można wyrobić nowy typ dowodu osobistego, czy dalej wydawane są dowody starego typu? Na dzień 11.02.2015 roku większość gmin nie wprowadziła nowych przepisów, jednak aby uniknąć niespodzianek najlepiej śledzić aktualność na stronach tych urzędów.

 

Oto linki do stron urzędów miejskich kilku większych miast w Polsce.

 

Lublin

http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=18284 – storna urzędu miasta

http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=50142 – wydanie dowodu osobistego

 

Katowice

http://bip.um.katowice.pl/ - strona urzędu miasta

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=&id=1240564109 – storna uzgadniająca w jakiej sytuacji chcemy złożyć wniosek o dowód osobisty

 

Białystok

http://cu.um.bialystok.pl/pages/sg.html – storna urzędu miasta

http://cu.um.bialystok.pl/pages/infoCard.html?guid=EAB3F6AD-BBCD-5560-C2A8-1965998321CF  - wydanie pierwszego dowodu osobistego

http://cu.um.bialystok.pl/pages/infoCard.html?guid=28106A01-C53F-98B3-44DF-38A22F27BB11 – wymiana dowodu osobistego

 

Gdynia

http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia/info/4326_29235.html – wydanie dowodu osobistego

 

Częstochowa

http://www.czestochowa.pl/page/ - strona urzędu miasta

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=SO021 – wydanie dowodu osobistego

 

Radom

http://bip.radom.pl/ - strona urzędu miasta

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/meldunki-ewidencja-ludn/13226,Wydawanie-dowodu-osobistego.html - wydanie dowodu osobistego

 

Sosnowiec

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/index.php?idmp=5312&r=o – strona urzędu miasta

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/index.php?r=r&idmp=5684 -

wydanie dowodu osobistego

 

Wzór nowego dowodu osobistego znaleźć można na stronach MSW:

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12254,Nowy-wzor-dowodu-osobistego.html

 

zebrała kawoszka24

Add comment


Security code
Refresh