Przed 19. stycznia 2013 roku każdy kto chciał się ubiegać o prawo jazdy musiał po szkoleniu, a przed egzaminem w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (lub w przypadku Gdyni – Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego) złożyć komplet dokumentów  m. in. fotografie; orzeczenie lekarskie; wniosek o wydanie prawa jazdy; zgodę rodziców, jeżeli jest ona wymagana; kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli już jakieś posiadamy.

Obecnie dokumenty te musimy złożyć jeszcze przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy. Składamy je właściwej, ze względu na miejsce zamieszkania jednostce – starostwu lub prezydentowi miasta (Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego). Następnie odpowiedni organ generuje na tej podstawie profil kandydata. Zmniejsza to ilość dokumentów składanych przed samym egzaminem na prawo jazdy, zazwyczaj wymagany jest dowód opłaty, a egzaminowany musi podać numer identyfikacyjny (W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie również nr PESEL).

 

Dobrze jest więc wcześniej upewnić się, że nasze zdjęcie do prawa jazdy będzie spełniać wszystkie wymagania.

 

Fotografia powinna być kolorowa i wyraźna o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

Zdjęcie:

- przedstawia osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i oprawkami okularów, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

- pokazuje wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby wysokość głowy mierzona od brody do górnej krawędzi głowy zajmowała 70-80% wysokości fotografii, część fryzury może znajdować się poza fotografią,

- przedstawia osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

- dopuszczalne są fotografie osób w biżuterii, jednakże poza obrębem owalu twarzy,

- równomierne oświetlenie twarzy,

- dobra ostrość i kontrast, oraz naturalne odwzorowanie koloru skóry,

- jednolite białe tło o parametrach RGB koloru tła w zakresie wartości 250 – 255,

osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dostarczyć fotografię przedstawiającą ją

w okularach z ciemnymi szkłami a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy,- pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

W praktyce często do naszego prawa jazdy załączamy takie same zdjęcie jak do dowodu osobistego, choć tak naprawdę fotografia do prawa jazdy nie musi przedstawiać osoby z lewego półprofilu,  pamiętajmy też, że w przypadku zdjęć do prawa jazdy wysokość głowy, odpowiednio mierzona, powinna zajmować 70-80% wysokości fotografii, podczas gdy w przypadku zdjęcia do dowodu nie ma takich wymagań. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby które decydują się na samodzielne wykonanie fotografii. Profesjonalni fotografowie zdają sobie sprawę z formalnych wymogów stawianych zdjęciom do dokumentów.

 

Linki do WORD w poszczególnych miastach:

Lublin

Katowice

Białystok

Gdańsk

Radom

Częstochowa

 

zebrała kawoszka24

 

Add comment


Security code
Refresh