zdjęcie do patentu motorowodnegoZdjęcie do patentu żeglarskiego, motorowodnego

Osoby, które pływają po wodach lub zamierzające pływać dobrze wiedzą, że muszą złożyć odpowiednie egzaminy, przejść szkolenia i uzyskać dokumenty. Wniosek o wydanie dokumentów można wygenerować na stronach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (

https://patenty.pzmwinw.pl/) natomiast fotografie - zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm poprzez nasz serwis. Rozmiar zdjęcia pokrywa się z rozmiarem zdjęcia do dowodu osobistego, oraz prawa jazdy.

Wygenerowane tak zdjęcie nadaje się do wniosku składanego w celu uzyskania patentu:

  • patentu kapitana motorowodnego
  • patentu motorowodnego sternika morskiego
  • patentu mechanika motorowodnego
  • licencje motorowodną
  • żeglarz jachtowy
  • jachtowy sternik morski
  • kapitan jachtowy

Dokumenty powyższe mogą być wydane także na podstawie uprawnień zawodowych uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR, rybołówstwie morskim, czy kierowania statkami żeglugi śródlądowej

Generator zdjęcia- fotografii 3.5cm na 4.5 cm formatu Dowodu osobistego, doskonale nadający się do Patentu

Add comment


Security code
Refresh