Skopiowany fragment regulaminu

 

5. Dane osobowe, prawa autorskie – Polityka prywatności
W celu zachowania polityki przejrzystości i zgodności z prawem dane, które są gromadzone i przetwarzane przez nas możemy podzielić na: • użytkownik wczytując pliki graficzne oświadcza, że ma prawo do posługiwania się nimi – do ich reprodukcji, przekształcania w wersji papierowej i elektronicznej. Wygenerowane wersje elektroniczne mają unikatowy kod id i trzymane są na serwerze usługodawcy 3 dni od daty wczytania z możliwością ściągnięcia przez użytkownika, który zna niepowtarzalne ID zdjęcia, po tym okresie zdjęcie z tego miejsca jest kasowane przenoszone do archiwum w innym miejscu, na wypadek skorzystania z usługi płatnej w ciągu kolejnych siedmiu dni.

• Użytkownik zamawiający usługę płatną daje zgodę na powielenie na nośniku papierowym zdjęcia i wysłanie na wskazany adres przez usługodawcę.

• bez zgody użytkownika nie będzie możliwości komercyjnego publikowania bądź powielania fotografii w materiałach elektronicznych, nośnikach, czy formie drukowanej.

• Jeśli użytkownik chciałby, aby jego fotografia była umieszczona na serwisie www np. jako przykład zadowolonego klienta prosimy o indywidualną zgodę przesłaną na e-mail

• dane dotyczące e-maila użytkownika, który został podany przy opcji wysłania na e-mail są chronione, bo potencjalnie mogą być to dane osobowe chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

• Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

• Podany e-mail może być zapisany na newslettery firmy, przy czym każdy newsletter ma opcję wypisania się z bazy (poprzez kliknięcie z linkiem). Wypisanie się z newslettera oznacza dezaktywację użytkownika, która przy najbliższej konserwacji systemu zmienia się na bezpowrotne wykasowanie. Jeśli ktoś chciałby zapisać się z powrotem na newsletter musi dokonać rejestracji lub skorzystać ponownie z usługi.

• Dane dotyczące osób zamawiających usługę płatną są traktowane w sposób szczególny, dane adresowe są tylko wykorzystywane w celu realizacji usługi (np. fakturowania).

• Dane dotyczące aktywności użytkowników np. numeru ip, czasu, etapów generowania są przetwarzane w sposób statystyczny w oderwaniu od danych personalnych w celu optymalizacji serwisu i zapewnieniu poprawnego funkcjonowania.

• Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, jedynym dyspozytorem prawnym jest firma świadcząca usługi, która dba o bezpieczeństwo danych.

•Dokonując wczytania pliku użytkownik wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych spółce. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu korzystania z usług i działalności serwisu.

Comments   

# JohnSmithg437 2014-05-23 17:53
Staraja sie
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh