Dowod osobisty Wykonania zdjęcia do dowodu osobistego nie jest trudne, w poprzednim artykule napisaliśmy na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę podczas robienia zdjęcia (sprzęt, oświetlenie, ustawienie osoby) w tym artykule postaramy się przedstawić informację dotyczące parametrów używanych do weryfikacji zdjęcia.

Weryfikację zdjęcia wykonuje się w oparciu o stosowne ustawy (Rozporządzenia Rady Ministrów). Wśród ponad 50 ustaw dotyczących dowodów osobistych tylko niektóre zawierają informację dotyczące...

wykonania zdjęć. Najczęściej cytowaną ustawą w internecie dotyczącą zdjęć jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 lub Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384. Najnowsza ustawa zawierająca informację dotycząca wykonywania zdjęć jest ustawa z 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131, Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) na której będziemy bazować. Analizując ustawy można je streścić w punktach:

 • fotografia ma być aktualna
 • rozmiar fotografii 35 milimetrów szerokości i 45 milimetrów wysokości
 • wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
 • osoba ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (osoby z wadami narządu wzroku mogą załączyć fotografię w okularach wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania musi wykonać fotografię której twarz jest w pełni widoczna i do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty),
 • w uzasadnionych wypadkach na wniosek osoby składającej wniosek o wydanie dokumentu, fotografia może zawierać wizerunek osoby z otwartymi ustami lub nie naturalnym wyrazem twarzy. Można to wykorzystać przy wykonywaniu zdjęcia do dowodu osobistego dla niemowlęcia kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać ujęcia z zamkniętymi ustami.
 • do wniosku mają być załączone dwie fotografie.

Dodatkowo mimo że ustawa tego nie definiuje można zwrócić uwagę na inne parametry zawarte na przykład w ustawie o wydawaniu paszportów takie jak:

 • jednolite tło,
 • brak refleksów w okularach,
 • odpowiednie wykadrowanie twarzy,
 • dobra jakość zdjęcia,
 • brak obramowania zdjęcia. 

Wszystkie punktu zebraliśmy dokładnie w weryfikatorze.

Literatura:

Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 Art. 29.

"1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.5)).

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami."

Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182 Art. 1.

"5. Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz

1) odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wystąpiły w związek małżeński,

2.) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnym używanym nazwisku,

3) na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby."

Miniaturka dowodu: Wikimedia Commons, dowód zawiera nieprawidłowe wykadrowanie i ułożenie twarzy,

Comments   

# SuperRyjek 2013-02-16 22:08
W koncu znależlem odpowiedz dla siebie jakie wymiary ma oraz jak to mówi sutawa o wymianie oraz wyrabianiu prawa jazdy, dzieki serdecznie
Reply | Reply with quote | Quote
# Zdjęcie z błedem do dowodu osobistegoAbsurd 2013-07-13 10:55
Widać absurd, wzorzec a zbłędem - dobrze że są ludzie którzy tworza takie strony jak photoid.eu którzy zwracają na to uwagę , bo potem urzędnik odrzuca zdjęcie do dowodu osobistego
Reply | Reply with quote | Quote
# można ?Wiktoria Procajło 2014-02-03 17:08
A więc można się uśmiechać ? :cry: :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
# Zdjęcie z kolczykami lub bez do dowoduPHOTO 2014-05-08 16:48
Niektóre urzędy żądają, aby zdjęcia były bez biżuterii na uszach (czekamy na interpretacje prawną ponieważ żaden przepis o tym nie mówi, może być to wymuszanie wykonywania fotografii w najbliższym punkcie foto, jak na razie czekamy na informacje od urzędnika – 08.05.2014. Można robić bez biżuterii lub poprosić urzędnika o ustawę informującą o tym zaleceniu – pierwsza osoba która prześle informacje o ustawie ma gratis zdjęcia w naszym serwisie)
Reply | Reply with quote | Quote
# Dowód osobisty - zdjęcie, fotki,Leonard 2014-06-13 17:57
dobre i jeszcze lepsze, thx
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh