nowy dowod osobisty Bielko-BiałaGdzie złożyć wniosek i odebrać nowy dowód osobisty w Bielsku Białej?

pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała,
Telefon: +48 (33) 4971 800, +48 (33) 4971 497 Faks: +48 (33) 497 17 86

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny pracy: poniedziałki - piątek.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu w Bielsku Białej

Do 30 dni.

 

Wniosek i załączniki wymagane przy składaniu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego Bielko-Białej


1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania );

2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm;

3. Inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości;

4. Odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeńsk poza Bielko Białej);

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński poza Bielko-Białej);

6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta Bielsko-Białej- w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Dodatkowo przy wymianie dowodu osobistego trzeba zabrać stary dowod osobisty


Zgłoszenie utraty dowodu osobistego Bielsku Białej

O utracie dokumentu należy niezwłocznie powiadomić najbliższy organ gminy lub polską placówkę konsularną - organy te wydają zaświadczenie (pierwsze nie podlega opłacie skarbowej, każde następne - 17 zł.), ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego:

1. Potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza)

2. Dowód osobisty (w przypadku wymiany)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych - należy skontaktować się z Urzędem.

Add comment


Security code
Refresh