nowy-dowod-osobisty-bydgoszczZebrane Informacje dotyczące dowodu osobistego w mieście Wrocław:  Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego we Wrocławiu? Jak wyrobić dowód osobisty we Wrocławiu? Gdzie i kiedy wyrobić dowód osobisty Wrocław.  Skąd pobrać wniosek o dowód osobisty. Dowód osobisty jest obowiązkowym jedynym dokumentem tożsamości w Polsce, mającym termin ważności 10 lat.

 

Miejsce  składania wniosku i wydawania nowy dowod osobisty Bydgoszcz

Referat Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich

ul. Jezuicka 6A
parter, pokój 2
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858652 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego;

ul. Przyrzecze 7-13
parter
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 5858650 – wydanie dowodu osobistego;

ul. P.por. Emilii Gierczak 6
parter
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 5858734 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydanie dowodu osobistego;

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 18
parter
85-858 Bydgoszcz
tel.: 52 5858956 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego, wydanie dowodu osobistego;

ul. Stefana Okrzei 2
parter
85-320 Bydgoszcz
tel.: 52 5858957 – przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego

 


Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (możliwość wypełnienia w Urzędzie (w kolejce), jak i również do pobrania ze strony )
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm (więcej informacji http://photoid.eu)
3. Inny dokument ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport) lub przybycie z rodzicem/opiekunem prawnym, w celu potwierdzenia tożsamości;
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (tylko w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Wrocław);
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński, jeżeli akt nie został sporządzony przez Urząd Miasta Wrocław);
6. Poświadczenie obywatelstwa polskiego (na żądanie Urzędu Miasta Wrocław- w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa).

Przy składaniu wniosku o wymianę dowodu osobistego proszę zabrać dodatkowo stary dowód osobisty (dotychczasowy)

Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego:

1. Potwierdzenie złożenia wniosku (część B formularza)
2. Dowód osobisty (w przypadku wymiany)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście. W przypadku osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych - należy skontaktować się z Urzędem.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu (nowy dowód osobisty Bydgoszcz)

W Bydgoszczy na odbiór nowego dowodu osobistego czeka się 30 dni.

Opłaty za wydanie dowodu osobistego
Brak, ustawowo nie pobiera się za wyrobienie dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego:
Osoba, która utraciła dowód osobisty musi niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Zdjęcie do dowodu osobistego Bydgoszcz
Zdjęcie można wykonać poprzez generator fotografii on line dostępnej na tej stronie powyżej. Szczególnie nadaje się dla osób zabieganych, oszczędnych oraz do przygotowania zdjęć dla dzieci. Zdjęcie również wykonują odpłatnie fotografowie w centrum miasta.

Więcej informacji o dowodzie osobistym.

Na stronie www.photoid.eu znajdziecie Państwo więcej informacji o dowodzie osobistym jak i generator on line przygotowania zdjęcie do dowodu osobistego. Szczególnie polecamy dla małych dzieci (dowód osobisty dla dziecka Wrocław) wyrabiać dowód osobisty lub paszport z naszymi fotografiami. Pozwala to zaoszczedzić nie tylko czas ale także i pieniądze.

Innym źródłem informacji jest oficjalna strona miasta to jest Urzędu Miasta Bydgoszcz gdzie znajdują się szczegółowe, standardowe informacje o dowodzie osobistym dla mieszkańców Bydgoszczy. Adres strony: https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wso-wydanie-dowodu-osobistego.asp

Comments   

# dowód dla dzieckaBeata 2013-02-10 18:14
Witam, mam pytanie czy muszą być oboje rodzice przy wyrabianiu dziecku dowodu , dziecko ma 4 lata ;)
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh