Związek małżeński zawarty w urzędzie stanu cywilnego (ślub cywilny) lub w kościele (ślub konkordatowy) zmianie dane małżonków szczególnie Pani Młodej. Dowody osobiste ulegają unieważnieniu, a wydawane są bez opłat.  Dlatego warto już dzisiaj pomyśleć o tym i zapisać się na przypominajkę dostępną tu link.

Dowody osobiste podlegają unieważnieniu z urzędu:

Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę  licząc od daty zaistnienia zmiany. Dla obywateli przebywających poza granicami kraju okres ten wydłużono do 4 miesięcy.

Po ślubie zmianie ulegnąć mogą takie dane w dowodzie osobistym jak:
Nazwisko (przejęcie drugiego członu nazwiska,  zmiana nazwiska)
Adres zamieszkania zarówno jej jak i jego

Dowód osobisty podlega wymianie
w razie zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć w terminie 14 dni

Wyrobienie nowego dowodu po ślubie jest jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty do nowego dowodu po ślubie

  •   Wypełniony czytelnie „wniosek o wydanie dowodu osobistego”.
  •     Dwie jednakowe, aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. (Zrób zdjęcie przez internet)
  •     Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

 UWAGA!
    Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4, jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

  •     Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany.
  •     Na żądanie organu: poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.


Wniosek składa się osobiście – format A4, dwustronnie drukowany. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku życia składa wniosek w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Małoletni, który ukończył 13 lat wniosek składa w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

Staraliśmy się napisać na temat: dowód osobisty po ślubie, ślub dowód osobisty, zmiana dowodu osobistego po ślubie, skomentuj czy nam się to udało.

Comments   

# ŚlubMarzanna 2012-08-30 06:13
Czy bezpośrednioo po slubie zmieniłam nazwisko, moge polecieć na Wyspy Kanaryjskie w podróż poślubną ślub miałam 25 sierpnia chcę lecieć 6 wrzesnia
Reply | Reply with quote | Quote
# SlubMarzena 2013-02-20 14:40
Witam serdecznie chcialam uzyskac informacje na temat zmiany dowodu po slubie. Poslubilam w Wali Portugalczyka i slub byl konkordatowy wzielam nazwisko od mea . slub byl koncem wresnia 2012 a ja nadal nie zmienilam dowodu. chciala bym wiediec gdzie w najblizszej mi okilicy moge to robic i jakich dokumetów potrebuje
Reply | Reply with quote | Quote
# podróż poślubnakasia 2014-09-23 13:45
Jeśli chodzi o podróż poślubną, to śmiało można jechać na stary dowód/paszport, tylko należy pamiętać, by bilet i całą resztę zarezerwować na stare nazwisko, takie jakie jest w dokumencie :) pozdrawiam
Reply | Reply with quote | Quote
# zmiana nazwiskakasia 2014-10-22 11:59
Po ślubie zmieniłam adres zamieszkania, złożyłam wniosek na dowód osobisty, czy muszę w urzędzie stanu cywilnego złożyć wniosek o zmianę nazwiska, czy następuje to automatycznie?
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh