FAQ - dowód osobistyFAQ – Paszport:

 

Co to jest paszport?


Zapraszamy do zadawania kolejnych oraz komentarzy!

Comments   

# jak nie ma to ja dożuce swoje 3 grosze z wikipedii ;)Wikipedia 2013-07-13 11:11
Paszport – dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych (niektóre państwa mogą wymagać dodatkowo wiz wjazdowych).

Paszport to dokument wystawiany dla urządzeń wymagających szczególnego nadzoru podczas eksploatacji - np. zbiorników ciśnieniowych kontrolowanych przez uprawnione firmy i urzędy dozoru technicznego, aby zapobiec ich rozerwaniu. Firmy zapisują w paszporcie wykonane próby mające na celu jak najwcześniejsze wykrycie ewentualnych uszkodzeń, a urzędy dozoru technicznego - dopuszczenia do eksploatacji tak wypróbowanego urządzenia na kolejne okresy.

W przemyśle rolnym paszport to dokument zwierzęcia wykazujący jego historię od narodzin do ewentualnego uboju.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh