Najczęściej utwór taki składa się z dwóch najważniejszych działów - przeglądu literaturowego (zawierającego aktualny stan wiedzy w wybranej tematyce pracy) oraz badań własnych. Poniżej prezentujemy układ treści z uwzględnieniem drobnych elementów, o których warto pamiętać.

 • Czysta strona
 • Dedykacja
 • Podziękowania
 • Tytuł dzieła (pracy) oraz autor
 • Wstęp
 • Cel pracy
 • Przegląd literatury
 • Badania własne
 • Wyniki i wnioski
 • Literatura
 • Spis tabel (opcjolnalnie)
 • Spis rysunków (opcjolnalnie)
 • Indeks rzeczowy (opcjolnalnie)
 • Suplement – appendix - dodatek (opcjolnalnie)


Jeśli praca jest segmentowa, to możemy przegląd literaturowy rozdzielić badaniami własnymi tak, aby pokazać, jaki jest obecny stan wiedzy w opracowywanym przez nas temacie i jak nasze badania ją rozwinęły. Ma to sens przy większych opracowaniach, gdzie nie chcemy, aby czytelnik był daleko odsyłany.


Wstęp, cel pracy oraz wyniki i wnioski piszemy zwięźle i rzeczowo – jest to niejednokrotnie fragment czytany przez czytelników, którzy nie mają czasu, by przedzierać się przez całą pracę.