Te sztuczki są również przydatne podczas odchudzania wielkości pracy – co często się zdarza (wymagają one stosowania metod odwrotnych). Ale zawsze pamiętajmy  o umiarze, aby nie przesadzić warto może spojrzeć krytycznie na swoje dzieło.

 

1.    Marginesy – najprostsza i najczęściej stosowana metoda. Mamy do dyspozycji margines górny (gdzie można wprowadzić w nagłówku np. tytuł rozdziału), margines dolny  (gdzie w stopce powinien znaleźć się numer strony, czasami również jest umieszczany tytuł dzieła), margines prawy i margines lewy, który służy również łapaniu stron przez introligatora).

2.    Odstępy między wierszami - standardowo jest to 1,5 linii ale nic nie zaszkodzi zwiększyć do 1,7 nie narażając się recenzentom i czytelnikom, a my tym samym „zyskujemy” parę linijek tekstu. Przestrzegamy przed zbytnim rozrzedzeniem treści.

3.    Akapity – malutki element, może pomóc, a na pewno uwzględnia polskie reguły formatowania tekstu i ułatwia czytanie.

4.    Tytuły działów i podrozdziałów – często stosujemy wytłuszczenie (wyboldowanie) jak i również powiększenie czcionki do 14 (w skrajnych przypadkach do 16 punktów). Zawsze to są pewne elementy, które dzielą wizualnie treść a tym samym ułatwiają czytanie.

5.    Odstępy między znakami – mało stosowane, bo nie każdy wie jak to zrobić. A wystarczy tylko zwiększyć lub zmniejszyć odstęp  (szczegóły sposób zwiększenia odstępów między znakami przedstawiono na rysunku pod spodem).

6.    Rysunki i schematy – dzięki obrazom i diagramom treść jest przekazywana szybciej i bardziej precyzyjniej niż za pomocą ciągu słów - większość ludzi to wzrokowcy. Z tego powodu warto umieszczać rysunki , które nie tylko stanowią  wartość merytoryczną pracy, ale również podnoszą jej estetykę.

7.    Wielkość czcionki – współczesne edytory umożliwiają wprowadzanie połówkowych wielkości czcionki np. 12,5 ale również można pokusić się o zmianę czcionki na rozwleklejszą.

8.    Zastosowanie „bajerów” edycyjnych w pracy (więcej w osobnym artykule).

9. Wprowadzenie spisu treści, odnośników, spisu tabel, rysunków i słów kluczowych.

10.  Grubość papieru – co objętościowo powiększa rozmiar pracy i jest opisany w punkcie drugim ….