Widząc doniesienia z prasy i telewizji o milionowej sprzedaży książek okrzykniętych bestselerami lub widząc księgarnie pełne książek mamy wrażenie, że za tym stosem papierów kryją się pieniądze. Czy są to duże pieniądze? Przyjrzyjmy się biznesplanowi książki.


Należy sobie uświadomić, że możliwość zarabiania na książce jest ściśle związane z czytelnikami, marketingiem, a przede wszystkim ze sprzedażą. Więc książka powinna być poczytna, w przystępnej cenie. Można wydać książkę specjalistyczną w wyższej cenie lub też popularną w większym nakładzie. Ilustruje to poniższy przykład:
Prowizja autora * ilość sztuk sprzedanych = zysk autora
dla książki specjalistycznej (drogiej)
100zł * 1000 sztuk = 100 000zł
dla książki popularnej (taniej, przystępnej)
10zł * 10 000 sztuk = 100 000zł
Jak widać z tego modelu można sterować marżą lub ilością sprzedaży.  

Co składa się na cenę książki?

Trochę niezbędnej ekonomii. Koszty możemy podzielić na stałe i zmienne. Stałe to te, które musimy ponieść jednorazowo i nie są uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy. Zaś zmienne to te, które są uzależnione od ilości książek (możemy przypisać jak również określić procentowy udział w książce).

Koszty stałe:
- przygotowanie do wydania
- korekta
- skład
- ilustracje, szata graficzna, okładka
- wydanie (formalności, mimo iż rejestracja jest bezpłatna wymaga czasu na przesłanie materiałów)

Koszty zmienne
- marża sprzedawcy, kolportera, dystrybutora (wydawcy przypisują sobie 90-30%)
- druk  (o ile pozycja jest w formacie drukowanym a nie elektronicznym)

Książkę można wydrukować lub wydać w postaci elektronicznej. W przypadku drukowania możemy wyróżnić dwa typy:
- druk na żądanie – cyfrowy. Drukujemy kiedy mamy odbiorcę najczęściej techniką cyfrową (drukarki laserowe). Koszt druku jest zmienny i uzależniony od ilości wydrukowanych egzemplarzy (cena za egzemplarz jest stała, chyba że mamy zniżki za większe zamówienie).
- druk offsetowy (duży nakład). Drukarnie drukują offset już od 500 egzemplarzy. W cenie zlecenia jest przygotowanie matrycy (koszt stały) oraz koszt druku. Dlatego cena kolejnego wydrukowanego egzemplarza jest coraz niższa, bo koszt przygotowania matrycy rozbija się na większą ilość sztuk. Różnica między 500 a 1000 jest o wiele większa niż pomiędzy 2000 a 3000 sztuk. W zależności od rodzaju papieru, formatu, koloru oraz drukarni różnica między offsetem a drukiem cyfrowym  jest widoczna powyżej 300 sztuk. Podsumowując dla wydruków małych nakładów ekonomiczniejszy jest  druk cyfrowy, dla dużych nakładów - druk offsetowy.

Jak widać koszty przygotowania do druku są stale i niezależne od nakładu wydanej książki, czyli rozkładając na czym większą liczbę książek minimalizujemy ich cenę. Jeśli ustalimy marżę sprzedawcy liniowo od ilości sprzedaży możemy uzyskać taki wykres.

Z tego wykresu widzimy, że najmniej zarabiamy na pierwszym 1000 sztuk, ale najwięcej na ostatnich 1000 egzemplarzach. Poza tym książkę można zawsze dodrukować i tu odpadają koszty przygotowania (składu, korekty, ilustracji itp.).

Aby obniżyć niepowodzenie związane z klapą książki oraz sprawdzić czy będzie ona czytana (kupowana) a przy tym nie inwestując dużo można wydrukować pilota drukiem cyfrowym (100-300sztuk). Jeśli pilot odniesie sukces to możemy dodrukować wykorzystując uprzednie przygotowanie.

Biznes plan książki

Biznes plan ma być dokumentem, który pomaga. Musi być krótki i zwięzły bez zbędnych opisów.
Tematyka książki – proszę tu opisać o czym ma być książka

Grupa docelowa – do kogo kierujemy książkę, jak do nich dotrzeć możemy, jak są zamożni i czy czytają dużo książek

Książki podobne – konkurencja, czy nie pokrywamy się już z istniejącą pozycją, proszę to potraktować jako rozpoznanie co nowego musimy wnieść do książki

Benchmark -  znaleźć parę podobnych pozycji, zobaczyć w jakiej cenie są i jak się sprzedają

Forma książki - (papierowa, elektroniczna)

Kosztorys wydania książki
Koszt przygotowania
Koszt wydania
Koszt promocji
koszt sprzedaży
Przewidywany przychód (sprzedaż)
Spodziewany zysk

Plan działania (etapy wraz z terminami realizacji)Przykład kosztorysu dla książki drukowanej:


Załóżmy, że książka ma 120 stron, okładka kolorowa format B4, lub jakiś standardowy
- napisanie książki (ile czasu ci zajmie) tu nie podajemy ceny bo policzymy zysk jako wynagrodzenie za twoją pracę
KOSZT
- korekta tekstu  1200zł
- ilustracja, okładka 1000zł
- skład tekstu 1800zł

I ETAP - Pilot
- druk cyfrowy (100) egzemplarzy 2400zł
Koszt jednostkowy egzemplarza to 60 zł
II ETAP – druk właściwy
- druk offsetowy 10 000 egzemplarzy 50 000 zł
Koszt jednostkowego egzemplarza 5,40 zł

Koszt dystrybucji – marża sprzedawcy może sięgać 30-50% (200 000zł)

PRZYCHODY
Zakładana cena docelowa książki (proszę rozważyć jaką dobrać) * ilość sprzedanych egzemplarzy
50zł sztuka * 10 000 = 500 000zł

ZYSK
PRZYCHODY – KOSZTY = ZYSK (- podatek)
Czyli 240 000 zł – podatek.

Z tej kwoty twój wydawca weźmie część, którą jemu pozwolisz

Podstaw swoje liczby i założenia i oblicz sam ile będziesz zarabiał na książce – jeśli uważasz, że jest to zadawalające przystąp do pisania i wydawania.